Hoe laat je je medewerkers inspelen op de veranderende maatschappij?

Overheden, ook gemeenten, zijn lang gewend geweest om van binnen naar buiten te werken. Op het gemeentehuis werd er bedacht, bepaald, geïnitieerd en geregisseerd. Het ontwikkelde beleid werd als het ware opgelegd aan de mensen en organisaties buiten het gemeentehuis. Maar de maatschappij verandert voortdurend. Met alle consequenties voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Hoe speelt de gemeente Ooststellingwerf in op deze veranderingen? Wat kunnen inwoners, bedrijven en organisaties buiten het gemeentehuis verwachten van de gemeente? En hoe zorgen de medewerkers binnen het gemeentehuis dat er effectief wordt ingespeeld op veranderingen in de maatschappij? 100pk geeft samen met concepter Pierre Carrière vorm aan een boekje waarin de medewerkers worden meegenomen in de bedrijfsvisie: minder denken en meer doen (en dat moet je wel durven!).

doen
Ooststellingwerf organisatie-boekje-omslagen
MarginOoststellingwerf organisatie-boekje-omslagen-rug
MarginOoststellingwerf organisatie-boekje-samen
MarginOoststellingwerf organisatie-boekje-bevlogen

De verschillende hoofdstukken in het boekje worden geïntroduceerd door een woord dat het meest prikkelende thema uit dat deel weergeeft. De woorden zijn vervolgens gevormd door zelfgemaakte letters met attributen die in gebruik zijn bij de gemeente. Vooral medewerkers herkennen de diverse voorwerpen uit hun eigen beroepspraktijk.

MarginOoststellingwerf organisatie-boekje-open-detail
MarginOoststellingwerf organisatie-boekje-trend
MarginOoststellingwerf organisatie-boekje-samen
MarginOoststellingwerf organisatie-boekje-duurzaam
MarginOoststellingwerf organisatie-boekje-detail
MarginOoststellingwerf organisatie-boekje-uitreiking

Tijdens een bijeenkomst worden de medewerkers uitgedaagd om door middel van oefeningen te ervaren welke onderwerpen in het boekje uiteengezet worden. Bij de activiteiten staan de termen uit het boekje opgesteld in speciale displays. Aan het eind van de bijeenkomst krijgen alle medewerkers het boekje mee naar huis.

// Klant: Gemeente Ooststellingwerf // Branche: overheid // Werkzaamheden: boek / omslag ontwerp / illustratie / fotografie / event /

100pk / Paul Kooi /  disclaimer 
T 06 558 64 605
stuur een e-mail 

©2015-

100pk logo